Upozornenie - losovanie súťaží dospelých už je hotové

07.09.2017 07:57

   V našom hnutí sa vyskytli informácie, že vyžrebovanie súťaží nie je zatiaľ zverejnené. Nie je tomu tak, treba na pinec info kliknúť na rozpis. Tabuľka ani výsledky ešte nie sú, keďže žiadne stretnutia ešte neboli odohrané. Teraz sa doťahujú súťaže mládeže a potom sa zverejní aj to a aj športový kalendár.

Športu zdar

—————

Späť