VV KSTZ Žilina - upozornenie a výzva zároveň

15.11.2010 23:42

VV KSTZ Žilina chce týmto upozorňiť  všetky kluby a všetky ich družstvá  na dodržiavanie ROZPISU SÚŤAŽÍ  Žilinského a Banskobystrického kraja v stolnom tenise pre tento súťažný ročník a v nadväznosti aj SÚBORU PREDPISOV STOLNÉHO TENISU,   a to najmä na ovplyvňovanie výsledku stretnutia dohodou, neodohraním  a napísaním  výsledku a podobne. Pri zistení tohto porušenia budú jednotlivé oddiely potrestané finančne aj disciplinárne,  tak, ako to bolo schválené na konferencii  KSTZ ŽILINA  dňa 1.9.2010. Ďalej VV KSTZ pristúpil k rozhodnutiu, že bude na zápasy krajských súťaží, vybrané žrebom, delegovať nielen členov VV, ale aj osoby nimi poverené. Prispejme spoločne k tomu, aby sa takéto nežiaduce javy z naších súťaží úplne vytratili.

—————

Späť