Vynovené stanovy KSTZ Žilina

16.08.2012 20:26

V prílohe je možné nájsť vynovené STANOVY, boli v nich zohľadnené pripomienky z Konferencie v Ružomberku. Ak má ešte niekto nejaké výhrady, treba sa ozvať, ak nie, Stanovy pôjdu na schválenie na MV SR.

Stanovy KSTZ - novšie

—————

Späť