Vyžrebovanie 2.a 3.ligy

23.08.2011 17:10

V prílohe je podklad pre vyžrebovanie 2. aj 3.ligy 2011-2012, hracie dni sú sobota 10.00 a 15.00 .  Pozor na výnimku,  -   je v 2.lige pri dvojičke SPST Dolný Kubín a Revúca-Tisovec,  kde je čas odvety kvôli pomerne veľkej vzdialenosti stanovený na 17.00 hod .  Kompletné vyžrebovanie budú zverejnené na stránke www.pinec.info  v najbližších dňoch.

Príloha:Vyžrebovanie 2.ligy ZA BB vrátane určenia dvojičiek.

Príloha: Vyžrebovanie 3.ligy ZA vrátane určenia dvojičiek

—————

Späť