Zápis z konferencie KSTZ Žilina

15.05.2013 21:54

V Ružomberku sa v sobotu 11.5.2013 uskutočnila konferencia KSTZ Žilina. Boli schválené rôzne zaujímavé zmeny, ktoré sa týkajú nás všetkých. Kluby, ktoré sa nezúčastnili, je ich šesť, sú povinné zaplatiť  dohodnutý poplatok. Odporúčam preštudovať zápis, ktorý je k dispizícií   TU  a prezenčná listina je TU

—————

Späť