Zmena účtu KSTZ Žilina

05.06.2022 08:42

Oznamujeme vám, že KSTZ ZA v rámci prechodu OTB Banky pod ČSOB banku zmenil číslo účtu .Nové číslo účtu nájdete v sekcii VV KSTZ A BANKA. Prosíme vás aby ste všetky platby zasielali už na toto nové číslo účtu

Kováč František-predseda ŠTK

—————

Späť