Podmienky pre vznik regionálnych centier a zmena v prestupovom poriadku SSTZ

23.12.2017 12:45

VV SSTZ schválil podmienky pre vznik regionálnych centier - prihlášky do 31.12.2017!

 

 

1. Licencovaný tréner s licenciou A, výnimočne s trénerskou licenciou B.

2. Herňa- minimálne 4 stoly so  zodpovedajúcimi podmienkami na kvalitný tréningový   proces (priestor, svetlo,  zatemnenie, teplota atď.)

3. Vlastná hráčska základňa - veková štruktúra s minimálne 3 hráčmi do 15. roku veku

4. Povinnosť min. dvojfázový tréning.

5. Súhlas s umožnením tréningu hráčov s iných klubov na základe dohody  podľa

    tréningového harmonogramu a bez narušenia vlastného tréningového procesu.

 

Poskytnutie dotácie a jej čerpanie:

Výška poskytnutej ročnej dotácie je 5 – 7 tisíc eur, ktorú bude možno čerpať priebežne počas roka a to len na zaplatenie trénera, resp. na nákup tréningových pomôcok.  Všetky finančné  prostriedky na klub budú poskytované  mesačne  ako refakturácia vzniknutých nákladov centra.

Kluby, ktoré majú záujem o založenie regionálneho centra za týchto podmienok  môžu poslať prihlášku na sekretariát SSTZ do 31.12.2017.

 

 

Výkonný výbor SSTZ schválil  zmenu prestupového poriadku v bode: 3.8.6 Stanovená výška výchovného, podľa umiestnenia na rebríčku SR (s účinnosťou od 1.1.2018)

Podrobnosti si treba skontrolovať na stránke SSTZ prípadne dolu v priloženom súbore

Zmena v prestupovom poriadku

 

—————

Späť