Zoznam športovej infraštruktúry SSTZ (súbor na stiahnutie vo formáte xlsx)

29.08.2018 09:31

Žiadame všetky kluby, ktoré sa zúčastňujú pravidelných súťaží aby vyplnili následujúci dotazník (hore v nadpise). Po konzultácii na MŠVVaŠ SR  je potrebné nahlásiť všetky kluby  ( nielen vlastníkov klubov.). Termín nahlásenia na SSTZ je 30.9.2018, aby sme to stihli včas zosumarizovať a poslať na ministerstvo.
Poprosím posielať vyplnené formuláre na adresu SSTZ:sstz3@sstz.sk
Zoznam športovej infraštruktúry SSTZ (súbor na stiahnutie vo formáte xlsx)

—————

Späť