Športový kalendár

 

                   Krajský športový kalendár KSTZZA 2018/19

16.9.      SPM MŽ             Humenné

22.9.      SPM NŽ             Moravský Ján, Záhorská Bystrica

30.9.     BT ZA+BB MŽ, D    Zvolen

5.10.     4. Liga muži              1. kolo

6.10.     2. a 3.  Liga muži      1. kolo dvojičiek

              SPM D                 Kežmarok, Ružomberok

7.10.     SPM 21               Kežmarok

12.10.   4. Liga muži              2. kolo

19.10.    4. Liga muži             3. kolo

20.10.   2. a 3.  Liga muži      2. a 3. kolo

               SPM SŽ                Veľké Úľany, Moravský Ján

26.10.   4. Liga muži              4. kolo

28.10.    BT ZA+BB  NŽ, SŽ    Ružomberok

3.11.     2. a 3.  Liga muži      4. a 5. kolo

9.11.     4. Liga muži               5. kolo

10.11.   2. a 3.  Liga muži      6. a 7. kolo

              SPM NŽ                     Valaliky

16.11.   4. Liga muži               6. kolo

18.11.   BT ZA NŽ, SŽ          Vrútky   (Ružomberok)

23.11.    4. Liga muži              7. kolo

24.11.   2. a 3.  Liga muži      8 a 9. kolo

              SPM D                     Veľké Úľany

25.11.    SPM 21                   Valaliky

30.11.    4. Liga muži              8. Kolo

2.12.       SPM SŽ                   Čadca, Zvolen

7.12.       4. Liga muži             9. kolo

8.12.       2. a 3.  Liga muži      10. a 11. kolo

                SPM MŽ                   Centrum Bratislava, Pezinok

9.12.       BT ZA MŽ, D            Ružomberok

14.12.      4. Liga muži            10. kolo

12.1.        4. Liga muži             11. kolo

                 SPM NŽ                   Zvolen, Majcichov

13.1.        BT ZA NŽ, SŽ

18.1.        4. Liga muži             12. kolo

19.1.        2. a 3. Liga muži       12. Kolo

                 SPM SŽ                      Valaliky

25.1.        4. Liga muži               13. kolo

1.2.          4. Liga muži               14. kolo

2.2.          2 a 3. Liga muži         13. a 14. Kolo

                 SPM D                        Valaliky, Svidník

3.2.          SPM 21                     Ružomberok

8.2.          4. Liga muži               15. kolo

10.2.       BT ZA+BB MŽ, D

15.2.       4. Liga muži               16. kolo

16.2.       2 a 3. Liga muži        15. a 16. kolo

                SPM MŽ                    Čadca, Považská Bystrica

22.2.       4. Liga muži              17. kolo

24.2.       BT ZA NŽ, SŽ   Ružomberok

1.3.         4. Liga muži              18. kolo

1.-3.3.    M-SR jednotlivcov mužov a žien a 21    Bratislava

2.3.         MK jednotlivcov SŽ   Čadca

8.3.       4. Liga muži              19. kolo

9.3.       2. a 3. Liga muži       17. a 18. kolo

              SPM SŽ                      Centrum Bratislava, Ružomberok

10.3.     MK jednotlivcov D      Ružomberok

15.3.     4. Liga muži               20. kolo

17.3.      MK jednotlivcov MŽ    Medokýš Martin

22.3.      4. Liga muži              21. kolo

23.3.      2. a 3. Liga muži       19. a 20. kolo

              SPM NŽ                     Vrútky, Humenné

24.3.     BT ZA+BB MŽ, D  Vrútky

29.3.      4. Liga muži              22. Kolo

31.3.      MK družstiev SŽ

6.4.        MK družstiev MŽ

7.4.        Kvalifikácia družstiev SŽ medzi krajmi BB a ZA

13.4.      2. a 3. Liga muži       21. a 22. Kolo

               SPM MŽ                     Záhorská Bystrica

14.4.      Nadstavba o záchranu v 1. Lige mužov

               Kvalifikácia družstiev MŽ medzi krajmi BB a ZA

27.4.      SPM D                  Centrum Bratislava, Majcichov

28.4.      Baráž o 2. Ligu mužov

1.5.         M-SR družstiev MŽ

                MK družstiev D

4.-5.5.     M-SR jednotlivcov SŽ

4.5.         Baráž o 3. Ligu mužov

8.5.          M-SR družstiev SŽ

11.5.        MK jednotlivcov NŽ     Vrútky

11.-12.5.   M-SR jednotlivcov D

12.5.          Baráž o 4. Ligu mužov

18.5.          MK družstiev NŽ

18.5.          Kvalifikácia družstiev D medzi krajmi BB a ZA

1.-2.6.       M-SR jednotlivcov MŽ

8.6.            Kvalifikácia družstiev NŽ medzi krajmi BB a ZA

9.6.            Kvalifikácia dorastu o postup do extraligy

15.6.          M-SR družstiev NŽ