Dokumenty

Uznesenie z konferencie KSTZ z 1.9.2010

Prilha k Spravodaju č.2  rozlosovanie 2010-11, kontakty klubov, adresy

Adresár klubov od 2. po 7.ligu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidlá stolného tenisu

Ďalšie potr.dokumenty nájdeteTU

čiže na stránke SSTZ

v sekcií "Zákl.dokumenty"

V prípade, že ani tam nejaký dokument nenájdete,

kontaktujte nás na známej E-mailovej adrese

kstz.za@gmail.com