Dokumenty

 

--------------------------------------------------------------

Pravidlá stolného tenisu

Ďalšie potr.dokumenty nájdete na  stránke SSTZ

v sekcií "Zákl.dokumenty"

V prípade, že ani tam nejaký dokument nenájdete,

kontaktujte nás na známej E-mailovej adrese

kstz.za@gmail.com