Zápisy z VV

Sezóna 2018-2019

Zápis 3 - 18

Zápis z výboru Krajského stolnotenisového zväzu Žilina

 

Dátum: 28.6. 2018 o 17:30

Miesto: Ružomberok

Účastníci: František Kováč, Ján Buczacki, Martin Ďuračík, Milan Laššák, Roman Cibulka, Dalibor Jahoda

 

Prejednané a prijaté úlohy :

 1. Vydanie rebríčkov a zverejnenie na stránke KSTZ ZA do 1.8.2018:

Muži, Žiaci, Žiačky, Ženy 

 1. Vydanie rozpisu súťaži  – do 15.7.2018
 2. Prejednanie termínov pre súťažný ročník 2018/2019
 3. Zmena spôsobu súťaženia mládeže (túto informáciu zverejniť samostatne na stránke KSTZ - do 20.7.2018)
 4. Majstrovstvá kraja mužov a žien pre malú účasť sa nebudú konať v sezóne 2018/2019
 5. Zmena dotáce na mládež za umiestnenie hráčov vo dvojhrách (prvých 8 miest sa bude finančne hodnotiť)
 6. Hracie dni MK jednotlivcov mládeže nahlásiť na SSTZ  - do 30.9.2017
 7. Zverejniť na stránke KSTZ ZA informáciu krajskej dotácie na mládež za súťažný ročník 2017/2018
 8. Preveriť pre súťaže žiactva na SSTZ, čo sa týka dátumu narodenia a následný štart na prelome rokov - do 31.7.2018
 9. Športový kalendár a vyžrebovanie krajských súťaží vydať do dvoch týždňov od vydania vyžrebovania republikových súťaží a vyžrebovania športového kalendára SSTZ  
 10. Iné

 

Zapísal: Martin Ďuračík

 

Sezóna 2017-2018

Zápis z výboru Krajského stolnotenisového zväzu Žilina

 

Dátum: 19.05.2018 o 16:00

Miesto: Ružomberok

Účastníci: František Kováč, Martin Ďuračík, Milan Laššák, Ján Buczacki

 

Prejednané úlohy :

 1. Prípravy na krajskú konferenciu
 2. Rozdelenie úloh na krajskú konferenciu (zabezpečenie miestnosti, diplomov, pohárov....)
 3. Referovanie súťaźného ročníka  2017/2018
 4. Vyhodnotenie súťaží 2017/2018
 5. Prejednanie kanditátov na Slovenskú konferenciu, ktorých predloží VV na krajskej konferencii
 6. Iné

 

Zapísal: Martin Ďuračík

 

 Zápis z výboru Krajského stolnotenisového zväzu Žilina

 

Dátum: 07.02.2018 o 17:30

Miesto: Ružomberok

Účastníci: František Kováč, Martin Ďuračík, Juraj Švento, Milan Laššák, Roman Cibulka

 

Prejednané úlohy :

 1. Návrhy na člena VV za oblasť mládeže (osloviť Jahoda, Teplansky, ak nebudú súlasiť, tak ďalších kandidátov Blažek, Valko.....)
 2. Riešenie a spracovanie ankety týkajúcej sa krajských súťaźí
 3. Referovanie a riešenie súťaźného ročníka  2017/2018
 4. Prejednanie termínov na krajskú Konferenciu (koniec mája, začiatok júna)
 5. Riešenie dotácie p. Bystričana
 6. Iné

 

Zapísal: Martin Ďuračík


 

 

 

 

 

 

 

Zápis  zo zasadnutia VV KSTZ Žilina dňa 23.6.2017 v Dolnom Kubíne

 

Dátum: 23.6. 2017 o 17:30

Miesto: Dolný Kubín

Účastníci: František Kováč, Ján Buczacki, Martin Ďuračík, Juraj Švento, Milan Laššák, Roman Cibulka

 

Prejednané a prijaté úlohy :

1.    Vydanie rebríčkov a zverejnenie na stránke KSTZ ZA:

Muži  : Z: F. Kováč T do 1.7.2017

Žiaci  : Z: Š. Švento T: do 1.7.2017

Žiačky, ženy  : Z: R. Cibulka T: do 1.7.2017

2.    Príprava diplomov a poslanie poštou pre žiakov za sezónu 2016/2017 Z: Cibulka T: do 30.8.2017 

3.    Vydanie rozpisu súťaži  – Z: F. Kováč T: do 1.7.2017

4.    Zverejniť na stránku KSTZ ZA  dôležité upozornenia pred súťažným ročníkom  Z: J. Švento T: do 1.7.2017

5.    Termíny pre súťažný ročník 2017/2017 : prvá polovica súťaže od 29.9.2017, druhá polovica súťaže od 12.1.2018

6.    Žiacke súpisky zaslať na SSTZ Z: F. Kováč T: do 30.9.2017

7.    Hracie dni MK jednotlivcov mládeže nahlásiť na SSTZ  Z: J. Buzcacki T: do 30.9.2017

8.    Majstrovstvá kraja mužov a žien sa pre malú účasť zatiaľ  konať nebudú.

9.    Schválená podpora vo výśke 100 eur na tradičný každoročný MILDEHO MEMORIÁL v Ružomberku

10.    Schválenie vkladov pre súťaže mužov

11.    Zverejniť na stránke KSTZ ZA informáciu ohľadne možnosti vyjadrenia sa klubov na zmeny súťažného ročníka vyplývajúce z konferencie konanej 19.5.2017 Z: M. Laššák T: do 30.9.2017

12.    K tvorbe rebríčkov zverejniť informácie na stránke KSTZ ZA Z: F. Kováč T: do 30.9.2017

13.    Športový kalendár a vˇyrebovanie krajských súťaží vydať do dvoch týždňov od vydania vyžrebovania republikových súťaží a vyžrebovania športového kalendára SSTZ  Z: J. Buzcacki

 

Zapísal: Martin Ďuračík