Pracovné komisie VV KSTZ

Legislatívn-met.-vzdeláv. komisia   Predseda:Martin Ďuračík

                                  člen:Peter Vaverka

                                  člen:Ján Buzcacki

 

ŠTK a klasifikačná komisia       Predseda:František Kováč

                                    člen: Jeremiáš Straka

                                    člen: Juraj Jonák

 

 Disciplinárna komisia:                Predseda: Martin Ďuračík

                                  člen: Peter Vaverka

                                  člen: Ján Buczacki 

 

Rozhodcovsko-trénerská  komisia Predseda: Ján Buczacki

                                  člen:Peter Vaverka 

                                  člen:Juraj Jonák

 

Komisia   mládeže                        Predseda: Michal Mikušiak

                                  člen:Ján Buczacki

                                  člen: Juraj Jonák

                                 

Kontrólna komisia                        predseda: Bohuslav Tiso

                                  člen: Tomáš Kucko

                                  člen: Michal Zachar

 

Matričná komisia                         Predseda: František Kováč

                                  člen:Martin Ďuračík

                                  člen:Peter Vaverka

 

Mediálna  komisia                         Predseda: Juraj Jonák

                                  člen:Martin Ďuračík

                                  člen:Peter Vaverka