Pracovné komisie VV KSTZ

Legislatívn-met.-vzdeláv. komisia   Predseda:Martin Ďuračík

                                  člen:Marián Bystričan

                                  člen:Ján Buzcacki

 

ŠTK a klasifikačná komisia         Predseda:František Kováč

                                                     člen:Juraj Švento

                                         člen:Milan Laššák

 

 Disciplinárna komisia:                Predseda: Martin Ďuračík

                                  člen:Ján Buzcacki

                                  člen:Milan Laššák

 

Rozhodcovsko-trénerská  komisia Predseda: Ján Buczacki

                                  člen:Marián Bystričan

                                  člen:Juraj Jonák

 

Komisia   mládeže                        Predseda: Dalibor Jahoda  

                                  člen:Juraj Švento

                                  člen: Juraj Jonák

                                 

Kontrólna komisia                        predseda: Bohuslav Tiso

                                  člen: Jaroslav Žilla

                                  člen: Michal Zachar

 

Matričná komisia                         Predseda: František Kováč

                                  člen:Juraj Švento

                                  člen:Milan Laššák

 

Mediálna  komisia                         Predseda: Milan Laššák

                                  člen:Juraj Švento

                                  člen:Juraj Jonák