Kontakt

 JUDR. Martin Ďuračík - Predseda KSTZ

Valča 448,

038 35  Valča

 

tel. +421 903 972722,

E-mail: mduracik@gmail.com

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ing.František Kováč - predseda ŠTK, člen VV 

Chočská 1533/16-18.

026 01  DolnýKubín

tel. +421 905 136261

E-mail: frantisekkovac@centrum.sk,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Cibulka – člen VV

Vavra Šrobára 6/78,

034 01  Ružomberok

Tel. +421 903 375710

E-mail: romancibulka@orangemail.sk

 

 Ing.Ján Buczacki  -  člen VV 

Medvezie 129-4/45

02745 Tvrdošín

 

Tel.+421 903 152748

E-mail: buczacki.jan@orava.sk

 

 

Milan Laššák – člen VV

Brišovka č.347

02957 Oravská Lesná

Tel. +421 903 506489

E-mail: lassakm@stonline.sk,

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juraj Švento - člen VV  

Hviezdoslavova 991

03495 Likavka

 

Tel. +421 907 395816   

E-mail: tenis@stonline.sk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dalibor Jahoda  -  Predseda komisie mládeže

tel. +421 904 029188

E-mail: daliborjahoda@zoznam.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------