VV KSTZ

Výkonný výbor KSTZ Žilina

 

predseda  -   Ing. Peter Vaverka

členovia VV  -   Ing. Ján Buczacki, JUDr. Martin Ďuračík, Ing.František Kováč, Mgr. Juraj Jonák, Jeremiáš Straka, Michal Mikušiak, 

 

Banka:

ČSOB Banka a.s. Dolný Kubín

 

Číslo účtu v štruktúre IBAN

IBAN   SK38 7500 0000 0040 3007 1166 

BIC:      CEKOSKBX

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --