VV KSTZ

Výkonný výbor KSTZ Žilina

 

predseda  -   JUDR. Martin Ďuračík 

členovia VV  -   ing. Ján Buczacki,  ing.František Kováč, Juraj Švento, Juraj Jonák, Milan Laššák, Dalibor Jahoda

 

Banka:

OTP Banka a.s. Dolný Kubín

 č.účtu:        14635605/5200

 

Číslo účtu v štruktúre IBAN

IBAN   SK38 5200 0000 0000 1463 5605

BIC:      OTPVSKBX

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --