Sezóna 2020/2021

Informácie sú zverejnené na web stránke oblastného sväzu: www.sites.google.com/site/oblastnyzvazzilina/

 

Sezóna 2019/2020

Informácie sú zverejnené na web stránke oblastného sväzu: www.sites.google.com/site/oblastnyzvazzilina/

 

Sezóna 2018/2019

Oblastný zväz má už aj vlastnú web stránku: www.sites.google.com/site/oblastnyzvazzilina/

 

  Oblastný rebríček k 1.7.2018                     aktualizovaný 9.8.2018

Prestupy a hosťovania 2018-2019             aktuallzované       

Spravodaj 1-2018-2019

Spravodaj 2-2018-2019 

Spravodaj 3-2018-2019                           

Spravodaj 4-2018-2019 

Spravodaj 5-2018-2019                           

Spravodaj 6-2018-2019

Spravodaj 8-2018-2019                              nový 27.6.2019                             

 

DOKUMENTY

 

OZ Prihláška 2018-2019

OZ Súpiska 2018-2019

OZ Zápis o stretnutí 2018-2019

OZ Prestupovy Listok 18-19

OZ Žiadosť o prevod súťaže 18-19

SSTZ prihláška na registráciu-obnovu

 

ADRESÁRE KLUBOV

 

Adresár - 5.liga  2018-2019

Adresár - 6.liga  2018-2019 

Adresár -  7.liga-2018-2019

Adresár - 8.liga  2018-2019

Adresár - 9.liga  2018-2019

 

 
 

Sezóna 2017/2018

 
 

Oblastný rebríček k 1.7.2017                    aktualizácia 09.09.2017                  

OZ Prestupy a hosťovania 2017-2018       k 15.1.2018                               

Spravodaj 1-2017-2018.pdf  

Spravodaj 2-2017-2018.pdf

Spravodaj 3-2017-2018.pdf 

Spravodaj 4-2017-2018.pdf

Spravodaj 5-2017-2018.pdf 

Spravodaj 6-2017-2018.pdf   

Spravodaj 7-2017-2018.pdf       

Spravodaj 8-2017-2018.pdf                      nový 11.7.2018             

 

                                                             

                                                                                                   

ADRESÁRE KLUBOV

    

OZ adresár - 5.liga 2017-2018.pdf

OZ adresár - 6.liga 2017-2018.pdf

OZ adresár - 7.liga 2017-2018.pdf

OZ adresár - 8.liga 2017-2018.pdf

OZ adresár - 9.liga 2017-2018.pdf 

 

 

 Sezóna 2016/2017  

 

Oblastný rebríček k 1.7.2016.pdf    aktualizácia 21.09.2016

Spravodaj 1-2016-2017.pdf

Spravodaj 2-2016-2017.pdf  

Spravodaj 3-2016-2017.pdf  

Spravodaj 4-2016-2017.pdf

Spravodaj 5-2016-2017.pdf

Spravodaj 6-2016-2017.pdf 

Spravodaj 7-2016-2017.pdf     nový 3.7.2017 !                                     

Prestupy a hosťovania 2016-2017.pdf    aktualizácia 14.1.2017

 

Adresáre klubov:

Adresár-5.liga-2016-17.pdf 

Adresár-6.liga-2016-17.pdf 

Adresár-7.liga-2016-17.pdf 

Adresár-8.liga-2016-17.pdf 

Adresár-9.liga-2016- 17.pdf 

 

 

Sezóna 2015/2016

 

 

 

Oblastný rebríček mužov a žien k 1.7.2015.docx.pdf  aktualizácia 20.09.2015

Spravodaj 1-2015-2016.pdf       dňa   09.08.2015

Spravodaj 2-2015-2016.pdf       dňa   04.09.2015

Spravodaj 3-2015-2016.pdf       dňa   23.09.2015

Spravodaj 4-2015-2016.pdf       dňa   02.12.2015

Spravodaj 5-2015-2016.pdf       dňa   03.01.2016

Spravodaj 6-2015-2016.pdf       dňa   18.02.2016

Spravodaj 7-2015-2016.pdf       dňa   04.04.2016

Spravodaj 8-2015-2016.pdf       dňa   01.05.2016

Spravodaj 9-2015-2016.pdf       dňa   22.05.2016

Spravodaj 10-2015-2016.pdf     dňa   15.07.2016    

Prestupy a hosťovania 2015-2016 _2.pdf    

 

Adresáre klubov

  1. Adresár-5 liga-2015-16.pdf

  2. Adresár-6.liga-2015-16.pdf

  3. Adresár-7.liga-2015-16.pdf

  4. Adresár-8.liga-2015-16.pdf

  5. Adresár-9.liga-2015-16.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spravodaj 1-2014-2015.pdf