Sezóna 2021/2022

 
Výkonný výbor ObSTZ Žilina oznamuje všetkým svojim klubom, že počnúc dňom 28. 2. 2022 budú pokračovať 8. kolom všetky súťaže ním riadené (teda 5. až 9. liga), ktoré boli prerušené pre nepriaznivú epidemickú situáciu. Termíny jednotlivých stretnutí budú v krátkom čase uverejnené na stránke pinec.info a tiež bude uverejnený aj nový Spravodaj 4-2021-2022, v ktorom uvediem podrobnejšie informácie a pokyny.
Dňa 19. 2. 2022   Mgr. Marian Frniak, predseda ŠTK

Spravodaj 4-2021-2022        nový 26.2.2022

Výkonný výbor ObSTZ Žilina oznamuje všetkým svojim klubom, že počnúc dňom 28. 2. 2022 budú pokračovať 8. kolom všetky súťaže ním riadené (teda 5. až 9. liga), ktoré boli prerušené pre nepriaznivú epidemickú situáciu. Termíny jednotlivých stretnutí budú v krátkom čase uverejnené na stránke pinec.info a tiež bude uverejnený aj nový Spravodaj 4-2021-2022, v ktorom uvediem podrobnejšie informácie a pokyny.

Dňa 19. 2. 2022   Mgr. Marian Frniak, predseda ŠTK

 

Výkonný výbor ObSTZ Žilina oznamuje všetkým svojim klubom, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a jej predpovedaný vývoj zostanú všetky stolnotenisové súťaže ním riadené naďalej v stave prerušenia až do odvolania. Dňa 23.1.2022     Mgr. Marian Frniak, predseda ŠTK

 

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu rozhodol VV ObSTZ Žilina, že počnúc dňom 15. 11. 2021 prerušuje až do odvolania všetky súťaže riadené ObSTZ Žilina. Marian Frniak, predseda ŠTK.

 

Pre mnohé nedostatky pri vypisovaní zápisov uvádzame vypísaný vzor zápisu o stretnutí: Zápis o stretnutí - VZOR. Za chýbajúce údaje v zápise o stretnutí sa podľa bodu 32 Spravodaja č. 1 sez. 2021/2022 udeľujú pokuty.

Spravodaj 4-2021-2022        nový 26.2.2022

Spravodaj 3-2021-2022        k 26.9.2021

Spravodaj 2-2021-2022        k 21.9.2021

Adresár 5.liga 2021-2022

Adresár 6.liga 2021-2022

Adresár 7.liga 2021-2022

Adresár 8.liga-2021-2022

Adresár 9.liga 2021-2022

Spravodaj 1-2021/2022               

Prihláška 2021-2022

Súpiska 2021-2022

Rebríček k 1.7.2021                  aktualizácia 18.8.2021

Zápis o stretnutí 2021-2022

 

 

 

Spravodaje a dokumenty z predchádzajúcich sezón nájdete na https://www.sites.google.com/site/oblastnyzvazzilina/