Sezóna 2023/2024

Sezóna 2021/2022

Oblastný stolnotenisový zväz Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča v spolupráci s niektorými klubmi aj v tomto roku plánuje usporiadať letnú sériu turnajov určených najmä pre mládežníckych hráčov a hráčky, ktorí sa pravidelne nezúčastňujú krajských a celoslovenských bodovacích turnajov.

Upozorňujeme, že turnaje budú určené výhradne pre registrovaných hráčov a bude ich možné zarátať do žiadosti o dotáciu na mládež zo SSTZ. Ak majú kluby záujem, je nutné, aby si pre svojich hráčov v mládežníckych kategóriách vybavili registráciu, bez ohľadu na to, ktorú ligu dospelých by počas sezóny hrali. Takto majú kluby všetkých líg Oblastného zväzu možnosť dostať sa k dotáciám určených pre mládež, čo za posledné roky predstavovalo v priemere okolo 200 € na hráča.

Veríme, že sa nám podarí úspešne nadviazať na minuloročnú sériu a počítame s ešte väčším množstvo hráčov.

 

Oznam o baráži o postup do 4.ligy-západ (14.6.2022)

1. zápas:  17.06.2022  o 18,00, Tatran Sučany "B" - STO Divina-Lúky "A" 3:15
2. zápas 24.06.2022  o 18,00, STO Divina-Lúky "A" - Tatran Sučany "B" 11:7

Hracie miestnosti:
STO Divina-Lúky "A" : Kultúrny dom 2094, 013 31 Divina-Lúky.
Tatran Sučany "B": Stolnotenisová herňa Sučany (kolkáreň), Kollárová 20.

Ďalej platí:
Zápasy sa hrajú do 18 bodov. Víťaz sa určí lepším skóre bodov, prípadne setov alebo prípadne loptičiek z celého dvojzápasu, ktorý doplní súťaž – 4. liga skupiny západ.

Dvojzápas môžu odohrať len hráči, ktorí máju platné registračky vydané SSTZ a ktorí sú na súpiske pre ročník 2021/2022 pre jednotlivé mužstvá. Súpisky je potrebné mať so sebou na dvojzápase.
Na zápase v Sučanoch sa zúčastní zástupca kraja (KSTZ ZA) – Martin Ďuračík, ktorý je aj licencovaný rozhodca s licenciou "A".

------------------

Výkonný výbor ObSTZ Žilina oznamuje všetkým svojim klubom, že počnúc dňom 28. 2. 2022 budú pokračovať 8. kolom všetky súťaže ním riadené (teda 5. až 9. liga), ktoré boli prerušené pre nepriaznivú epidemickú situáciu. Termíny jednotlivých stretnutí budú v krátkom čase uverejnené na stránke pinec.info a tiež bude uverejnený aj nový Spravodaj 4-2021-2022, v ktorom uvediem podrobnejšie informácie a pokyny.

Dňa 19. 2. 2022   Mgr. Marian Frniak, predseda ŠTK

------------------

Výkonný výbor ObSTZ Žilina oznamuje všetkým svojim klubom, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a jej predpovedaný vývoj zostanú všetky stolnotenisové súťaže ním riadené naďalej v stave prerušenia až do odvolania. Dňa 23.1.2022     Mgr. Marian Frniak, predseda ŠTK

 

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu rozhodol VV ObSTZ Žilina, že počnúc dňom 15. 11. 2021 prerušuje až do odvolania všetky súťaže riadené ObSTZ Žilina. Marian Frniak, predseda ŠTK.

 

Pre mnohé nedostatky pri vypisovaní zápisov uvádzame vypísaný vzor zápisu o stretnutí: Zápis o stretnutí - VZOR. Za chýbajúce údaje v zápise o stretnutí sa podľa bodu 32 Spravodaja č. 1 sez. 2021/2022 udeľujú pokuty.

 

 

Spravodaje a dokumenty z predchádzajúcich sezón nájdete na https://www.sites.google.com/site/oblastnyzvazzilina/