Nahlasovanie výsledkov

Výsledky cez SMS treba poslať najneskôr do 24.00 v deň stretnutia a zápis poslať 

cez e-mail najneskôr najbližší pracovný deň po stretnutí

Zápis ako MMS na mobil  nie je zatiaľ prípustné. Foto je nekvalitné, nedá sa to prečítať. 

 

Výsledky sa nahlasujú  a zápisy sa posielajú  :

 

a/    2. liga muži, 3.liga muži
            

Jeremiáš Straka                      strakajeremias@gmail.com

tel.0902140031

 

b/    4.liga muži Východ, 4.liga muži  Západ                             

    

Juraj Jonák                             jurajjonak@post.cz
tel.0907220829
 

c/     Súťaže mládeže

Divízia dorastu, divízia starší žiaci, divízia mladší žiaci, divízia najmladší žiaci                 

     

Michal Mikušiak

michalmikusiakst@gmail.com        tel.0908 284567