Bodovacie turnaje ZA+BB kraj

16.01.2023 19:12
V roku 2023 sa uskutočnia nasledujúce bodovacie turnaje ZA+BB kraja
05.2.23 Najmladšie žiactvo ZA kraj
19.2.23 Ml.žiactvo BB kraj;
12.3.23 Dorast ZA kraj
02.4.23 St.žiactvo BB kraj
 
Miesta a podrobnosti o jednotlivých turnajoch budú upresnené v propozíciach. 
S pozdravom predseda komisie mládeže Ing. Michal Mikušiak 

—————

Späť