Covid protokol - aktualizácia 26.9.2021

24.09.2021 22:18
Zápas je športové verejné podujatie, celoštátne predpisy súvisiace s verejnými podujatiami musia byť dodržané. Ak budú zápasy v režime, kde je potrebný covid pass, doklad o prekonaní Covidu alebo test, tak kto sa nepreukáže,nemá právo hrať, či sú to domáci alebo hostia. V prípade, že hráč nemá žiadny doklad z vyššie uvedeného, nesmie nastúpiť a musí odísť. Ak družstvo bude mať len jedného hráča s dokladom, tak hrozí kontumácia. Záznam o skutočnosti je potrebné uviesť do zápisu o stretnutí. Odmietnutie predloženia bude považované za porušenie predpisov a hráč nesmie nastúpiť.
 
Poznámka:
Covid protokol prebratý zo SSTZ je len názorná schéma postupov a situácií, v kontexte súťaží KSTZ ZA v žiadnom prípade nie je nutné nahlasovať žiadne informácie na sekretára SSTZ a ani na riadiacich súťaží 2.-4.ligy KSTZ ZA
 
Kováč František
predseda ŠTK


 

—————

Späť