Covid protokol

22.09.2021 10:22

Keďže sa zhoršuje pandemická situácia, budú pravdepodobne postupne nastávať problémy odohrať niektoré stretnutia. Priebežne je preto potrebné riadiť sa covid protokolom ktorý je zverejnený na stránke Slovenského stolnotenisového zväzu a dá sa aplikovať aj naše súťaže. Prípadné zmeny hracích miestností alebo ak stretnutie nebude možné odohrať, hláste a komunikujte tieto informácie priamo s jednotlivými riadiacimi súťaže

- 2.liga Milan Laššák

- 3.liga + 4.ligy Juraj Švento

 

sstz.sk/subory/aktuality/COVID%20-%2019%20protokol%20SSTZ%20%C4%8D1.pdf

Kováč František

predseda ŠTK 

—————

Späť