Doplnenie 4.ligy východ

05.08.2022 10:52

V zmysle Súťažného poriadku SSTZ bolo doplnené volné miesto vo 4.lige východ o klub ŠK Bobrovec. Losovanie sa uskutočnilo 2.8.2022 v Ružomberku za účasti zástupcov delegovaných klubov OŠK Bziny a ŠK Bobrovec a tiež predsedu ŠTK KSTZ ZA . 

 

Kováč František

predseda ŠTK KSTZ ZA

—————

Späť