Dotazník k tréningovým centrám v regónoch

19.01.2018 19:30

Dolu je excelový súbor  -  ako  dotazník ktorý by kluby pracujúce s mládežou mali vyplniť, prípadne 

podať informáciu o zámere, kde by takéto centrum podporili.

 

Dotazník  bude slúžiť ako jeden z podkladov pri rozhodovaní o mieste, kde vo vašom regióne bude mládežnícke centrum.

V priloženom súbore na 1.liste.  sú všetky kluby ktoré prejavili záujem, na 2. liste je dotazník pre región Žilina,na 3. liste pre región východ, a na ďalšom liste pre región Bratislava a Trnava,  pre región Trenčín je len jeden záujemca a v BB sa neprihlásil nikto.

 

DOTAZNÍK

—————

Späť