Informácie Metodicko-vzdelávacej komisie SSTZ

23.09.2015 11:21

Dávame do pozornosti informáciu  METODICKO-VZDELÁVACEJ KOMISIE SSTZ BRATISLAVA . 

V Bratislave sa uskutoční  odborný seminár pre trénerov držiteľov A,B a novej C licencie. 

Seminár sa uskutoční dňa 21.októbra 2015 od 9,00 do 15,30 hod. v NSTC SSTZ, Černockého 6 v Bratislave (v zasadačke SSTZ). Tréneri svoju účasť vopred potvrdia na SSTZ (uviesť druh a číslo licencie) telefonicky na č. 02/44 884 042 alebo e-mailom na sstz3@sstz.sk 

a to najneskôr do 10.10.2015

 

Ďalej METODICKO-VZDELÁVACIA KOMISIA SSTZ BRATISLAVA  informuje, 

že SSTZ v polovici septembra získalo súhlas ministerstva školstva na ďalšie vzdelávanie trénerov a preto v ďalšom kroku chceme získať prehľad o záujme zapojiť sa do vzdelávania trénerov v rámci Slovenska

Súčasne zverejníme tlačivo prihlášky na webe do školení 1. – 3.kvalifikačného stupňa ( lic. D-C-B).  Pre jednoduchšie rozhodovanie   uverejníme aj obsahové zameranie jednotlivých školení.

Termín vrátenia prihlášok na spracovanie do 15.10.2015

Podľa počtu   prihlásených MVK na zasadnutí v polovici októbra rozhodne o mieste a druhu školenia. 

Všetky informácie pôjdu cez priečinok MVK na stránke SSTZ.

Akékoľvek ďalšie informácie o školeniach trénerov na  

RNDr.Marta BRÚDEROVÁ 

Belehradská 17       04013 Košice 

T&M : +421 55 6361657          +421 918181477

 

Prihláška nové na školenie trénerov s.tenisu

Informácia o seminári súčasných  trénerov 

         

 

—————

Späť