Ešte k novej sezóne 2017 / 18

06.07.2017 14:08

Ďalšie upozornenia pred novou sezónou

 

V súvislosti s novou sezónou dávame do pozornosti:

Striedanie druhého hráča

- Druhé striedanie je možné po dosiahnutí desiateho bodu v stretnutí. Po vzájomnej dohode mužstiev je však možné zrealizovať ho aj pred dosiahnutím desiateho bodu. Striedať hráča je možné aj v prípade, keď už sú rozpísane všetky zápasy až do konca. Pokiaľ hráč nebol vyvolaný hlavným rozhodcom ku stolu, môže kedykolvek striedat za dodržania vyššie uvedených pravidiel.

Oneskorené odoslanie súpisky

- Vzhľadom k oneskorenému predkladaniu súpisiek v minulych rokoch VV rozhodol, že za oneskorené predloženie súpisky je pokuta 10 eur.    

—————

Späť