M SR jednotlivcov staršie žiactvo 11. - 12. 7.2020 Bratislava - pokyn KSTZ ZA

02.07.2020 23:32

Pokyn krajského stolnotenisového zväzu - Žilina

 

M-SR jednotlivcov mládeže

 

 1. Povinnosti predsedu zväzu:
  • prihlásiť príslušných hráčov na M-SR podľa vekovej kategórie
  • zabezpečiť vedúceho krajskej výpravy
  • oboznámiť mailom oddiely, ktoré majú nominovaných hráčov s týmito skutočnosťami

 

 1. Povinnosti oddielov:
  • zabezpečiť štart svojich hráčov na príslušných M-SR v zmysle propozícií SSTZ, odvoz aj dovoz hráčov
  • nahlásiť prípadnú neúčasť nominovaného hráča vedúcemu krajskej výpravy do

doby vyžrebovania

 • sledovať možnosť štartu náhradníka v súťaži, spolupracovať s vedúcim krajskej výpravy

 

 1. Povinnosti vedúceho krajskej výpravy:
  • nahlásiť prípadnú neúčasť nominovaného hráča v zmysle príslušných propozícií SSTZ  na patričnú adresu
  • v prípade pokynu od usporiadateľa zabezpečiť štart náhradníka. Spolupracovať

s príslušným oddielom

 • zabezpečiť zloženie štvorhier na M-SR po dohode s oddielmi
 • v prípade možnosti spolupracovať s oddielmi pri odvoze na dovoze hráčov na M-SR s cieľom zminimalizovať náklady
 • v prípade potreby kaučovať našich hráčov v priebehu súťaže
 • zastupovať hráčov počas M-SR pri akýchkoľvek situáciách, keď sa treba o hráča postarať po hráčskej aj organizačnej stránke.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pre M-SR jednotlivcov v kategórii staršieho žiactva dňa 11-12.7.2020 bude vedúcim krajskej výpravy Ing. Miroslav Fojtík  tel: 0908 949 468

 

Nominovaní hráči                 

Jakub Goldír

MŠK Čadca

 

Lea Dziewiczová

ŠKST Ružomberok

Samuel Arpáš

Lokomotíva Vrútky

 

Veronika Krajčiová

ŠKST Ružomberok

Matúš Fojtík

MŠK Kys.Nové Mesto

 

Sára  Ferenčíková

MSTK Tvrdošín

Radovan Šramo

Kláštor Pod Znievom

 

Karin Drbiaková

STO Nižná

Nataniel  Pečalka

MŠK Kys.Nové Mesto

 

 

 

Samuel  Kubjatko

MŠK Čadca

 

 

 

Andrej  Fritz

MŠK Čadca

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhradníci:

 

 

 

 

N 3 Juraj Hatala 

ŠKST Ružomberok

 

N2  Terézia Kľuchová 

ŠKST Ružomberok     

 

 

—————

Späť