Možnosti školení - ponuka

19.04.2017 11:45
Vážení zástupcovia športových zväzov, 

radi by sme Vám ponúkli v mene Trénerského vzdelávacieho centra Katedry telesnej výchovy a športu

Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/)

zabezpečenie všeobecnej časti školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V prípade záujmu športových zväzov môžeme zabezpečiť aj špeciálnu časť školení trénerov

podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a  Vyhlášky č. 110/2016 MŠVVŠ SR o odbornej príprave

na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (dohodu o vzájomnej spolupráci

nájdete na https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/dohoda-o-vzajomnej-spolupraci.html).

 

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy

na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Najbližšie pripravujeme všeobecnú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa v dňoch 13.-14.5.2017.

V tomto roku pripravujeme aj všeobecnú časť školenia trénerov 2. a 3. kvalifikačného stupňa. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte prosím.

S pozdravom

doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela

Tajovského 40

97401 Banská Bystrica

 

doc. Dr. Martin Pupiš, PhD.

Department of Physical Education and Sports

Faculty of Arts

Matej Bel University

Tajovského 40

97401 Banská Bystrica

Slovakia

European Union

—————

Späť