Nahlasovanie výsledkov

06.09.2023 21:40

V sekcii Nahlasovanie výsledkov boli aktualizované údaje pre nahlasovanie výsledkov 

Zmena oproti minulým ročníkom spočíva v novom zložení riadiacich súťaží a v novom prerozdelení správy súťaží

2. a 3.liga muži

Jeremiáš Straka, tel.0902140031, e-mail strakajeremias@gmail.com

 

4.liga východ a západ

Juraj Jonák, tel.0907220829, e-mail jurajjonak@post.cz

 

mládež

Michal Mikušiak, tel.0908284567, e-mail michalmikusiak@gmail.com

 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme a pripomíname že výsledok stretnutia je potrebné zaslať v deň stretnutia najneskôr do 24:00 h formou SMS riadiacemu súťaže. Zápis e-mailom najneskôr 1.pracovný deň prichádzajúci po stretnutí , najlepšie v pdf formáte s rozlíšením 300 dpi a viac. Odoslanie formou fotografie cez mobil je neprípustné vzhľadom na nízku kvalitu a bude to považované za neodoslanie zápisu v zmysle Rozpisu súťaží. Všetky oneskorené odoslania či už výsledkov alebo zápisov bude prísne sankcionované v zmysle Rozpisu súťaží. Pre mládežnícke súťaže platia pravidlá podľa Rozpisu súťaží mládeže

 

Kováč František 

predseda ŠTK  

—————

Späť