Nahlasovanie výsledkov

27.09.2011 08:25

Aby nevznikali nejasnosti ohľadom nahlasovania výsledkov v súťažiach kraja, upresňujem ešte raz adresy, kde výsledky treba posielať.

2.liga muži  Milan Laššák, Brišovka 347, 02957 Oravská Lesná

E-mail: lassakm@stonline.sk, Tel. 0903 506489

---------------------------------------------------------------------------

3.liga

4.liga východ

4.liga západ Juraj Švento, Hviezdoslavova 991,  034 95 Likavka 

E-mail: tenis@stonline.sk  Tel. 0907 395816

---------------------------------------------------------------------------

V deň konania stretnutia je povinnosť poslať výsledok cez SMS alebo E-mail najneskôr do 22.00 hod,

Originál zápisu ide poštou na adresu podľa súťaží.

Netreba zabudnúť na článok 17 Rozpisu súťaží: Pokuty

Skrátený výber z rozpisu:

pokuty :

a. 7 € za včasné neodoslanie  zápisu zo stretnutia ( zápisy je potrebné zasielať riadiacemu súťaže prvý pracovný deň po odohratí stretnutia )

b. 10 € za nenastúpenie družstva ku stretnutiu ( okrem družstiev mužov )

 c.80 € za nenastúpenie družstva mužov k majstrovskému stretnutiu v jednom hracom dni, 

d. 80 € pri opakovanom, resp.2 porušení bodu c

 e. 80 € vylúčenie, ak družstvo po tretikrát nenastúpi k majstrovskému stretnutiu

 f. 80 € pre kažké družstvo, ak dôjde k ovplyvňovaniu výsledku stretnutia „ dohodou „ o neodohraní stretnutia a napísaní výsledku a pod.

                          e. v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určitého termínu, bude príslušnému družstvu zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne.

                          f. 7 € za nenahlásenie výsledku družstiev mužov formou SMS príslušnému riadiacemu súťaže ( za účelom zverejnenia výsledku na internetovej stránke www.pinec.info ) najneskoršie v sobotu do 20.00 hod. ( 2.a 3. liga a družstvá 4. ligy s výnimkou pre domáce stretnutia ), v piatok do 22.00 hod. 4. liga muži , v prípade schváleného predohrania v tento deň do 22.00 hod.

 

 

 

 

—————

Späť