Neúčasť na konferencii

05.08.2022 11:00

Žiadame kluby ktoré sa nezúčastnili na poslednej konferencii KSTZ ZA aby uhradili pokutu 50.00 EUR .Termín je do 31.8.2022. 

 

Kováč František 

predseda ŠTK KSTZ ZA

—————

Späť