Odobratie práva štartu

08.07.2023 17:25

Výkonný výbor KSTZ ZA na základe preverovania nováčikov v súťažiach KSTZ ZA odobral právo štartu vo 4.lige východ klubu OŠK Breza

Odôvodnenie:

Klub OŠK Breza nedodržal článok 4.3.3.2.8. Súťažného Poriadku ktorý znie

4.3.3.2.8. Do súťaží riadených SSTZ a KSTZ nemôže postúpiť družstvo zo súťaže, v ktorej bol povolený štart neregistrovaných hráčov.

Hráči klubu neboli v čase celého súťažného ročníka registrovaní v štruktúrach SSTZ . pričom o tejto povinnosti vedeli a boli na to upozornení aj formou ústnou a aj formou zápisu v Rozpise súťaží Oravského STZ

Na uvolnené miesto v súťaži má nárok klub Hrboltová ako neúspešný účastník baráže o 4.ligu východ

 

Kováč František

predseda ŠTK KSTZ ZA  

—————

Späť