Právo štartu v súťažnom ročníku 2023/24

03.06.2023 21:37

V prílohe uvádzame zoznam družstiev s právom štartu v súťažnom ročníku 2023/24 po uplatnení postupov a odohratí baráží

Ide o aktuálny stav ku dňu 03.06.2023 . Prípadné prevody súťaží budú zapracované po oficiálnom skončení sezóny 30.06.2023

Prevody je potrebné zrealizovať od 01.07.2023 do termínu podania prihlášok, ktorý je predbežne stanovený ku dňu 15.08.2023

 

Kováč F.

predseda ŠTK

 

Právo štartu KSTZ ZA pre 202324

—————

Späť