PROPOZÍCIE Bodovacieho TURNAJA MLÁDEŽE Banskobystrického a Žilinského kraja - mladšie žiactvo 24.4.2022

12.04.2022 15:44

 

 

PROPOZÍCIE Bodovacieho TURNAJA MLÁDEŽE

Banskobystrického a  Žilinského kraja - ROČNÍK 2021/2022

 

 

 

 

Veková kategória:

mladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2009 a mladší

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kategória

Mladšie žiactvo

2.

Dátum konania

24.04.2022

3.

Usporiadateľ

ŠKST Ružomberok

4.

Adresa hracej miestnosti

Žilinská cesta 23, 034 01 Ružomberok

5.

Riaditeľ turnaja

Marek Dorník

6.

Hlavný rozhodca

Timotej Buroš

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Michal Mikušiak

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Michal Mikušiak, 0908284567

9.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

Do 19:00 22.04.2022 https://turnaje.sstz.sk/

10.

Žrebovanie (čas a miestnosť)

V deň turnaja 8:30-9:00 v mieste konania, nasadzovanie podľa aktuálneho SR rebríčka.

11.

Vklad

5 EUR za hráča

12.

Stravovanie

Tesco, Fast Food (Kebab, Pizza)

13.

Ubytovanie

 

14.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

15.

Súťaže

Dvojhra

16.

Podmienky štartu

Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom.  Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.

17.

Rozhodcovia

Bez rozhodcov, rozhodujú si hráči

18.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

19.

Loptičky *** (značka, farba)

JOOLA FLASH*** biele

20.

Ceny

Poháre a diplomy

21.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

         

 

Všeobecné ustanovenia:

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

 

Riaditeľ turnaja: Marek Dorník                                       Hlavný rozhodca Timotej Buroš 

 

—————

Späť