PROPOZÍCIE Bodovacieho TURNAJA MLÁDEŽE Banskobystrického a Žilinského kraja - ROČNÍK 2021/2022

28.03.2022 21:22

 

PROPOZÍCIE Bodovacieho TURNAJA MLÁDEŽE

Banskobystrického a  Žilinského kraja - ROČNÍK 2021/2022

 

 

 

 

Vekové kategórie:

najmladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2011 a mladší

 

mladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2009 a mladší

 

staršie žiactvo

nar. 1. 1. 2007 a mladší

 

dorast

nar. 1. 1. 2003 a mladší

 

 

 

1.

Kategória

Dorast

2.

Dátum konania

3.4.2022

3.

Usporiadateľ

MŠK Žiar nad Hronom

4.

Adresa hracej miestnosti

Telocvičňa ZŠ Dr. Janského, 965 01 Žiar nad Hronom

5.

Riaditeľ turnaja

Ing. Jozef Barniak

6.

Hlavný rozhodca

Ing. Jozef Barniak

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Igor Valuška

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Ing. Jozef Barniak, M: 0910 500 487

9.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

Do 19:00 1.4.2022 https://turnaje.sstz.sk/

10.

Žrebovanie (čas a miestnosť)

V deň turnaja 8:30-9:00 v mieste konania, nasadzovanie podľa aktuálneho SR rebríčka.

11.

Vklad

5 EUR za hráča

12.

Stravovanie

bufet

13.

Ubytovanie

 

14.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

15.

Súťaže

Dvojhra

16.

Podmienky štartu

Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom.  Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.

17.

Rozhodcovia

Bez rozhodcov, rozhodujú si hráči

18.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

19.

Loptičky *** (značka, farba)

Tibhar 40+, biele

20.

Ceny

Poháre a diplomy

21.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

         

 

Všeobecné ustanovenia:

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

 

Riaditeľ turnaja: Ing. Jozef Barniak                                       Hlavný rozhodca Oliver Kovács 

 

—————

Späť