PROPOZÍCIE SPOLOČNÉHO KRAJSKÉHO BODOVACIEHO TURNAJA

21.10.2019 09:18

PROPOZÍCIE

Spoločného krajského bodovacieho turnaja

Pre banskobystrický a žilinský kraj

 Súťažný ročník 2019/2020

1.

Kategória

Mladší žiaci a dorast

2.

Dátum konania

27.10. 2019

3.

Usporiadateľ

Slávia TU Zvolen

4.

Adresa hracej miestnosti

Telocvičňa TU vo Zvolene, J.Krála 1

5.

Riaditeľ turnaja

Andrej Jankech

6.

Hlavný rozhodca

Zuzana Perháčová

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Jaroslav Zliechovec

8.

Organizačný pracovník

Zuzana Perháčová, 0903560916

9.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 8:00 do  8.30 hod

Časový rozpis

08:30 – 09:00 žrebovanie, 09:00 začiatok súťaží

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

Piatok 26.10.2019 do 19:00 hod. e-mail: zperhacova@gmail.com,

Prihlášky budú akceptované výlučne vo forme uvedenej na stránke: www.sstz.sk/spm

11

Žrebovanie

Žrebovanie 27.10. 2019 o 8.30 hod., v hracej miestnosti pri stolíku HR

12

WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky

https://sites.google.com/view/sto-slavia-tu-zvolen/home

13

Vklad

5 €

14

Stravovanie

Formou bufetu

15

Ubytovanie

Študentský domov TU Zvolen, https://sdj.tuzvo.sk/

16

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

17

Súťaže

Dvojhra

18

Podmienky štartu

Registrovaní hráči *

19

Rozhodcovia

Určí hlavný rozhodca

20

Loptičky *** (značka, farba)

Xushaofa G40+

21

Ceny

Poháre, diplomy

22

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

Všeobecné ustanovenia: Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 10. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

 

—————

Späť