Školenie a Seminár rozhodcov - Ružomberok 6.1.2016

27.11.2015 14:52

 

SLOVENSKÝ   STOLNOTENISOVÝ   ZVÄZ

SLOVAK TABLE TENNIS ASSOCIATION

831 53  Bratislava,  Černockého  6,  Slovak  Republic

tel. : + 421 2 4488 4042,  fax : + 421 2 4488 8615, e mail: sstz1@ba.telecom.sk

           

V  Bratislave dňa  26.1.2015

ŠKOLENIE  A SEMINÁR  ROZHODCOV

     Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci  s Krajským stolnotenisovým zväzom Žilina v zmysle  akreditácie udelenej MŠ SR pre SSTZ, v súlade so Zákonom o športe č. 300/1998 Z.z., organizuje v dňa 6.1.2016 školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň 1 (licencia C) a seminár na predĺženie licencií, ktorým končí platnosť.

Školenie a seminár sa uskutoční v stolnotenisovej hale ŠKST 

Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok.

 

Školenie pre nových uchádzačov na kvalifikačný stupeň 1 (licencia C):

sa uskutoční  dňoch 6.1.2016 od 9.00 hod. Prezentácia účastníkov školenia je dňa 6.1.2016 o 8.30 hod.  V stolnotenisovej hale ŠKST Ružomberok.

 

Absolventi školenia získajú Osvedčenie o získaní rozhodcovského stupňa 1 ktoré má trvalú platnosť a licenciu rozhodcu C s platnosťou na 3 roky. Školenia sa môžu zúčastniť záujemcovia ktorí  dovŕšili  16 rokov zo všetkých regiónov SR.

     Školenie bude ukončené písomným testom z Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a Príručky ITTF pre rozhodcov. Uvedené materiály sú publikované na webovej stránke www.sstz.sk  medzi dokumentmi a je potrebné si ich pred príchodom na školenie preštudovať.

     Účastnícky poplatok pre nových uchádzačov 1. stupňa, vrátane  poplatku  za udelenie rozhodcovskej licencie je 17.-€ .

*   *   *

Seminár na predĺženie licencií:

 

Dňa 6.1.2016 od 16.00 hod. do cca 19.00 hod. V v stolnotenisovej hale ŠKST  Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok – seminár pre držiteľov rozhodcovskej licencie A, B a C, ktorým skončila alebo skončí platnosť licencie do konca r. 2015. Po jeho absolvovaní im bude  predĺžená platnosť licencie o ďalšie 3 roky, do 31.12.2018.

Prezentácia od 15.45 hod. V mieste konania seminára. Účasť na seminári je podmienkou predĺženia platnosti licencie.

    Pre účastníkov seminára (držiteľov licencií A, B a C) za účelom predĺženia licencií je poplatok 7.-€ (vrátane poplatku za predĺženie licencie).

*   *   *

          Účastníkov školenia a seminára – ktorí sú držiteľmi licencií žiadame aby si priniesli so sebou preukazy rozhodcov.

  Seminára sa môžu zúčastniť rozhodcovia zo všetkých regiónov SR

 

     Rozhodcov žiadam aby svoj záujem o účasť na školení oznámili na mailovú adresu majabyrbk@gmail.com  najneskôr do 5.1.2016.

 

 

                  Marián Bystričan                                                                    Ján  Vaniak

predseda komisie rozhodcov KSTZ - Žilina                          predseda  komisie rozhodcov SSTZ

—————

Späť