Súťaže a výsledky na internete

21.08.2022 21:58

Všetkých, ktorí majú svoje družstvá v krajských súťažiach chceme upozorniť na skutočnosť, že výsledky sa už budú zverejňovať na stránke www.stolný tenis.info    Je to (konferenciou schválená )  zmena oproti minulým sezónam, treba si na to zvyknúť, aj my si zatiaľ len zvykáme. Pre začiatok je prístup k výsledkom na našej stránke  cez ľavý stĺpec a odrážku s názvom "Súťaže - prístup k výsledkom"  Dá sa tam ale dostať aj priamo na stránke sstz.sk  súťaže sstz a samozrejme aj priamo zadaním webadresy  www.stolnytenis.info   vo webových prehliadačoch. 

—————

Späť