TERMÍNY

04.09.2022 11:10

Pripomíname klubom že termíny na podanie súpisiek sú do 20.09.2022. Oneskorené podanie súpisky bude sankcionované v zmysle Rozpisu súťaží. Takisto termín na vybavenie prestupov a hosťovaní je do 15.09.2022.

Kováč František-predseda ŠTK 

 

 

 

—————

Späť