Zmena termínu konferencie

04.04.2022 20:48

VV zmenil termín konferencie KSTZ ZA plánovaný 8.5.2022 na 15.5.2022 z dôvodu súťaže turnaja veteránov, ako aj pohára KSTZ ZA , ktoré sa hrajú cez víkend (7-8.5.2022), nakoľko KSTZ ZA má záujem, aby na konferencii sa zúčastnilo čo najviac zástupcov z jednotlivých krajských oddielov. Samotná pozvánka, ako aj program budú v dostatočnom predstihu zavesené v časti "NOVINKY" na stránke KSTZ ZA.

—————

Späť