Zmeny v Súťažnom poriadku SSTZ

11.07.2023 18:18

Aktuálne zmeny v súťažnom poriadku ktoré budú aplikované od novej sezóny 2023/24

 

Kováč František 

predseda ŠTK

Zmeny v Súťažnom poriadku SSTZ

—————

Späť