1.divízia st.žiakov

Sezóna 2017-2018

 

Účastníci : Čadca, Tvrdošín, Or. Lesná, Ružomberok, Vrútky, KNM, Bytča.

Spôsob súťaženia:

Vyžrebovanie : Podľa športového kalendára, začiatok vždy o 10.00 hod.

Systém súťaže : Turnajové kolá

 • všetky družstvá sa zúčastňujú turnajových kôl podľa Športového kalendára- vždy všetci na jednom mieste
 • vždy sa hrá súťaž jednotlivcov vo dvojhre
 • každé družstvo môže na jednom turnaji zaradiť do súťaže štyroch svojich hráčov. Celkom môže na turnaji štartovať až 32 hráčov. O ich doplnení rozhodne hlavný rozhodca. Do súťaže družstiev však budú započítané len výsledky troch najlepšie umiestnených hráčov v tom kole.
 • Ak sa turnaja zúčastní menej ako 24 hráčov, hrá sa podľa spôsobu platného pre 1.divíziu ml.žiakov
 • ak v jednom turnaji nastúpi za družstvo len jeden hráč (resp.žiadny), družstvo bude pokutované ako za neúčasť na majstrovskom stretnutí vo výške 20 € a nezíska do súťaže družstiev za ten turnaj žiadne body
 • za umiestnenie v každom turnaji získa hráč určitý počet bodov
 • domáci  oddiel je povinný zabezpečiť na tieto turnaje hlavného rozhodcu s rozhocovskou kvalifikáciou min. licencie C, ktorý je zodpovedný za správne vedenie turnaja a odoslanie úplných výsledkových listín aj so zoznamom hráčou a loptičky pre všetky zápasy
 • hráči sa rozdelia do 8 skupín, v ktorých sa hrá systémom každý s každým. Do skupín sa na 1. a 2.mieste nasadí z prítomnych prvých 16 hráčov tak, že pri označení skupín A,B,C,D,E,F,G a H sa prvý hráč nasadí do A skupiny na 1.miesto, druhý hráč do B skupiny na 1.miesto, atď...,ôsmy hráč do H skupiny na 1.miesto, deviaty hráč do H skupiny na 2. miesto, desiaty hráč do G skupiny na 2. miesto, atď..., šestnáty hráč do A skupiny na 2. miesto
 • v prvých dvoch turnajoch sa nasadzzje podľa krajského rebríčka starších žiakov, v ďalších dvoch podľa dosiahnutého predbežného hodnotenia hráčov.

Na 3. a 4. miesta skupín sa hráči dolosujú. Pre nasadzovanie aj dolosovanie platí pravidlo triedenia, t.j. v jednej skupine nemôžu byť hráči toho istého družstva.

Ak by sa stalo pri nasadzovaní, že napr. do skupiny D by sa na prvé dve miesta mali byť zaradení hráči jedného družstva, potom sa postupuje nasledovne :

 • druhý hráč sa posunie do najbližšej „vyššej“ skupiny v tomto prípade do skupiny C na druhé miesto
 • ak by tento postup nebol možný ( opäť je v nej hráč toho istého družstva ), potom sa hráč posúva opačným smerom
 • v druhom stupni súťaže z každej skupiny postúpia prví dvaja hráči do „Turnaja A“, ktorí obsadili v skupinách 3. a 4. miesto sa zaradia do „Turnaja B“

Obidva sa hrajú vylučovacím spôsobom. Systém je jasný z priložených „pavúkov“.Pre oba turnaje sú dve varianty pavúkov, kvôli regulárnemu priebehu zápasov v skupinách. Variant pavúkov sa vyžrebuje za účasti vedúcich družstiev až po úplnom odohraní zápasov v skupinách.

 1. Divízia starší žiaci

                                              Bodové hodnotenie hráčov v jednom turnaji :

 

Umiestnenie

Bodov

 

Umiestnenie

Bodov

 

 

 

 

 

1.miesto

100

 

17.miesto

28

2.miesto

88

 

18.miesto

22

3.-4.miesto

73

 

19.-20.miesto

14

5.-8.miesto

55

 

21.-24.miesto

7

9.-16.miesto

38

 

25.-32.miesto

2

 

 

 

 

 

 

Toto je dôležité len pre hodnotenie jednotlivcov a pre skutočný rebríček hráčov, ktorý bude využívaný od tretieho turnaja pre nasadzovanie.

-  ak niektoré družstvo nevyužije možnosť zaradenia štyroch hráčov do turnaja, hlavný rozhodca doplní súťaž z prítomnych hráčov tak, aby mohlo štartovať 32 hráčov. Doplnenie vykoná žrebovaním! Samozrejme, že do súťaže sa môžu zaradiť len hráči družstiev štartujúcich v tejto súťaži a sú na súpiske družstva. 

 

Hodnotenie družstiev :

 

Pri hodnotení družstiev sa zohľadňuje len umiestnenie prvých troch hráčov družstva v turnaji. V každom turnaji sa súťaž družstiev vyhodnotí tak, akoby družstvá hrali každé s každým.

Príklad : Hodnotím napr. stretnutie Žilina-Čadca. Prví traja hráči Žiliny dosiahli v turnaji nasledovné umiestnenie : 3-4,5-8,9-16. Hráči Čadce 2, 9-16,17. Výsledok stretnutia Žilina-Čadca bude teda 5:3. je to vypočítané tak, že hráč s vyšším umiestnením porazí hráčov súpera s nižším umiestnením. Zápasy hráčov s rovnakým umiestnením sa nezapočítavajú – nehodnotia sa. O konečnom poradí družstiev rozhoduje súčet získaných bodov zo štyroch turnajov. V prípade rovnosti bodov v konečnom poradí rozhodujú vzájomné stretnutia vypočítané vyššie uvedeným spôsobom.

 

Pavúky pre II. stupeň turnajových kôl:

 

 1. Varianta : A-turnaj : A1,B2,G2,H1,E1,F2,C2,D1,C1,D2,E2,F1,G1,H2,A2,B1

                              B-turnaj :  A3,B4,G4,H3,E3,F4,C4,D3,C3,D4,E4,F3,G3,H4,A4,B3

 

 1. Varianta : A-turnaj : A1,D2,F2,G1,E1,H2,B2,C1,D1,A2,G2,F1,H1,E2,C2,B1

                              B –turnaj : A3,D4,F4,G3,E3,H4,B4,C3,D3,A4,G4,F3,H3,E4,C4,B3

 

Hráči sa zaraďujú na stupne pavúka postupne od hora nadol.

Ak by sa stalo, že v 1. kole pavúka by sa mali stretnúť hráči jedného oddielu, tak ten hráč, ktorý ide do pavúka z 2. miesta sa posunie v tej istej polovici pavúka na vyššie nasadeného hráča. Tým sa samozrejme vymení s hráčom, ktorý by tam mal pôvodne byť. Ak táto výmena nie je možná, pristúpi sa k vyžrebovaniu hráčov postupujúcich z 2. miest v jednej polovici pavúka tak, aby výsledok žrebovania zaručil, že v 1. kole pavúka sa nestretnú hráči jedného oddielu.

Postupy :

Prvé dve družstvá postupujú do kvalifikácie s krajom BB o dve postupové miesta na M-SR.

Družstvo umiestnené na 8. mieste zostupuje, ak sa v tom ročníku hrá 2. divízia.

----------------------------------------------------------------------

 

Sezóna 2016-2017

 

 

Účastníci : Tvrdošín, Oravská Lesná, Valča, Medokýš Martin, Bytča, Čadca, Vrútky, Ružomberok.

 

Spôsob súťaženia:

Vyžrebovanie : Podľa športového kalendára, začiatok vždy o 10.00 hod.

Systém súťaže : Turnajové kolá

 • všetky družstvá sa zúčastňujú turnajových kôl podľa Športového kalendára- vždy všetci na jednom mieste
 • vždy sa hrá súťaž jednotlivcov vo dvojhre
 • každé družstvo môže na jednom turnaji zaradiť do súťaže štyroch svojich hráčov. Celkom môže na turnaji štartovať až 32 hráčov. O ich doplnení rozhodne hlavný rozhodca. Do súťaže družstiev však budú započítané len výsledky troch najlepšie umiestnených hráčov v tom kole.
 • Ak sa turnaja zúčastní menej ako 24 hráčov, hrá sa podľa spôsobu platného pre 1.divíziu ml.žiakov
 • ak v jednom turnaji nastúpi za družstvo len jeden hráč (resp.žiadny), družstvo bude pokutované ako za neúčasť na majstrovskom stretnutí vo výške 20 € a nezíska do súťaže družstiev za ten turnaj žiadne body
 • za umiestnenie v každom turnaji získa hráč určitý počet bodov
 • domáci  oddiel je povinný zabezpečiť na tieto turnaje hlavného rozhodcu s rozhocovskou kvalifikáciou min. licencie C, ktorý je zodpovedný za správne vedenie turnaja a odoslanie úplných výsledkových listín aj so zoznamom hráčou a loptičky pre všetky zápasy
 • hráči sa rozdelia do 8 skupín, v ktorých sa hrá systémom každý s každým. Do skupín sa na 1. a 2.mieste nasadí z prítomnych prvých 16 hráčov tak, že pri označení skupín A,B,C,D,E,F,G a H sa prvý hráč nasadí do A skupiny na 1.miesto, druhý hráč do B skupiny na 1.miesto, atď...,ôsmy hráč do H skupiny na 1.miesto, deviaty hráč do H skupiny na 2. miesto, desiaty hráč do G skupiny na 2. miesto, atď..., šestnáty hráč do A skupiny na 2. miesto
 • v prvých dvoch turnajoch sa nasadzzje podľa krajského rebríčka starších žiakov, v ďalších dvoch podľa dosiahnutého predbežného hodnotenia hráčov.

Na 3. a 4. miesta skupín sa hráči dolosujú. Pre nasadzovanie aj dolosovanie platí pravidlo triedenia, t.j. v jednej skupine nemôžu byť hráči toho istého družstva.

Ak by sa stalo pri nasadzovaní, že napr. do skupiny D by sa na prvé dve miesta mali byť zaradení hráči jedného družstva, potom sa postupuje nasledovne :

 • druhý hráč sa posunie do najbližšej „vyššej“ skupiny v tomto prípade do skupiny C na druhé miesto
 • ak by tento postup nebol možný ( opäť je v nej hráč toho istého družstva ), potom sa hráč posúva opačným smerom
 • v druhom stupni súťaže z každej skupiny postúpia prví dvaja hráči do „Turnaja A“, ktorí obsadili v skupinách 3. a 4. miesto sa zaradia do „Turnaja B“

Obidva sa hrajú vylučovacím spôsobom. Systém je jasný z priložených „pavúkov“.Pre oba turnaje sú dve varianty pavúkov, kvôli regulárnemu priebehu zápasov v skupinách. Variant pavúkov sa vyžrebuje za účasti vedúcich družstiev až po úplnom odohraní zápasov v skupinách.

 1. Divízia starší žiaci

                                              Bodové hodnotenie hráčov v jednom turnaji :

 

Umiestnenie

Bodov

 

Umiestnenie

Bodov

 

 

 

 

 

1.miesto

100

 

17.miesto

28

2.miesto

88

 

18.miesto

22

3.-4.miesto

73

 

19.-20.miesto

14

5.-8.miesto

55

 

21.-24.miesto

7

9.-16.miesto

38

 

25.-32.miesto

2

 

 

 

 

 

 

Toto je dôležité len pre hodnotenie jednotlivcov a pre skutočný rebríček hráčov, ktorý bude využívaný od tretieho turnaja pre nasadzovanie.

-  ak niektoré družstvo nevyužije možnosť zaradenia štyroch hráčov do turnaja, hlavný rozhodca doplní súťaž z prítomnych hráčov tak, aby mohlo štartovať 32 hráčov. Doplnenie vykoná žrebovaním! Samozrejme, že do súťaže sa môžu zaradiť len hráči družstiev štartujúcich v tejto súťaži a sú na súpiske družstva. 

 

Hodnotenie družstiev :

 

Pri hodnotení družstiev sa zohľadňuje len umiestnenie prvých troch hráčov družstva v turnaji. V každom turnaji sa súťaž družstiev vyhodnotí tak, akoby družstvá hrali každé s každým.

Príklad : Hodnotím napr. stretnutie Žilina-Čadca. Prví traja hráči Žiliny dosiahli v turnaji nasledovné umiestnenie : 3-4,5-8,9-16. Hráči Čadce 2, 9-16,17. Výsledok stretnutia Žilina-Čadca bude teda 5:3. je to vypočítané tak, že hráč s vyšším umiestnením porazí hráčov súpera s nižším umiestnením. Zápasy hráčov s rovnakým umiestnením sa nezapočítavajú – nehodnotia sa. O konečnom poradí družstiev rozhoduje súčet získaných bodov zo štyroch turnajov. V prípade rovnosti bodov v konečnom poradí rozhodujú vzájomné stretnutia vypočítané vyššie uvedeným spôsobom.

 

Pavúky pre II. stupeň turnajových kôl:

 

 1. Varianta : A-turnaj : A1,B2,G2,H1,E1,F2,C2,D1,C1,D2,E2,F1,G1,H2,A2,B1

                              B-turnaj :  A3,B4,G4,H3,E3,F4,C4,D3,C3,D4,E4,F3,G3,H4,A4,B3

 

 1. Varianta : A-turnaj : A1,D2,F2,G1,E1,H2,B2,C1,D1,A2,G2,F1,H1,E2,C2,B1

                              B –turnaj : A3,D4,F4,G3,E3,H4,B4,C3,D3,A4,G4,F3,H3,E4,C4,B3

 

Hráči sa zaraďujú na stupne pavúka postupne od hora nadol.

Ak by sa stalo, že v 1. kole pavúka by sa mali stretnúť hráči jedného oddielu, tak ten hráč, ktorý ide do pavúka z 2. miesta sa posunie v tej istej polovici pavúka na vyššie nasadeného hráča. Tým sa samozrejme vymení s hráčom, ktorý by tam mal pôvodne byť. Ak táto výmena nie je možná, pristúpi sa k vyžrebovaniu hráčov postupujúcich z 2. miest v jednej polovici pavúka tak, aby výsledok žrebovania zaručil, že v 1. kole pavúka sa nestretnú hráči jedného oddielu.

Postupy :

Prvé dve družstvá postupujú do kvalifikácie s krajom BB o dve postupové miesta na M-SR.

Družstvo umiestnené na 8. mieste zostupuje, ak sa v tom ročníku hrá 2. divízia.