1.divízia st.žiakov

Sezóna 2022-2023

Prihlásené družstvá: Vrútky, Ružomberok, Sučany, Istebné, Čadca

 

Hrá sa v 3 – členných družstvách, prví traja hráči oddielu budú započítavaní do výsledku za družstvo.

Hrá sa turnajovým spôsobom jednotlivcov na jednom mieste, buď podľa uvedeného systému v Rozpise súťaže pre 32 hráčov, alebo podľa druhého do 23 hráčov v závislosti od počtu štartujúcich. Teda celkove sa súťaže môže v jednom turnaji zúčastniť až 32 hráčov. Teda každé družstvo vlastne môže do jedného turnaja postaviť až 6 hráčov.

Hrajú sa celkom 4 turnaje, všetci hráči na jednom mieste. V 1. časti sa odohrajú dva turnaje, po novom roku ďalšie dva.

  1. Turnaj : 09.10. 2022 o 10,00 v Ružomberku
  2. Turnaj : 20.11. 2022 o 10,00 v Istebnom
  3. Turnaj : 05.02. 2023 o 10,00 Vrútky   
  4. Turnaj : 26.02. 2023 o 10,00 Čadca

 

Prvé dve družstvá postupujú do baráže s krajom BB, ktorá bude 23.4.2023.

Z tejto baráže postúpia na M-SR prvé dve družstvá, ktoré budú 1.5.2023.

 

Výsledky 1. Turnaj Ružomberok 09.10.2022:

    Sučany  - Ružomberok     2:4

    Istebné  - Vrútky             3:5

    Čadca    - Vrútky             7:0

    Istebné  - Ružomberok     3:3

    Čadca - Sučany               9:0

    Čadca - Ružomberok        8:1

    Sučany - Istebné             2:4

    Vrútky - Ružomberok       5:3

    Sučany - Vrútky              0:7

    Istebné - Čadca               1:8

 

Čadca 1;2;5-8

Ružomberok 3-4; 9-16; 17-23

Istebné 3-4; 9-16; 17-23 

Vrútky 5-8; 5-8; 9-16

Sučany 9-16;9-16;17-23

 

Výsledky 2. Turnaj Istebné 20.11.2022:

    Sučany  - Ružomberok     0:9

    Istebné  - Vrútky             6:1     

    Čadca    - Vrútky             5:1

    Istebné  - Ružomberok     4:5

    Čadca - Sučany               6:0

    Čadca - Ružomberok       2:5      

    Sučany - Istebné             0:6 

    Vrútky - Ružomberok       0:5

    Sučany - Vrútky              0:3

    Istebné - Čadca              5:2

 

 Ružomberok 1;5-8;5-8
 Čadca 3-4; 5-8; 9-16
 Istebné 2; 3-4; 9-16

Sučany 9-16,9-16
 Vrútky 5-8; 9-16; 9-16

 

Výsledky 3. Turnaj Vrútky 05.02.2023:

Sučany  - Ružomberok     0:9

    Istebné  - Vrútky             2:4

    Čadca    - Vrútky             3:4

    Istebné  - Ružomberok     0:7

    Čadca - Sučany               5:0

    Čadca - Ružomberok        2:7

    Sučany - Istebné             0:7

    Vrútky - Ružomberok       1:6

    Sučany - Vrútky               0:7

 Istebné - Čadca               4:3                                       

Ružomberok 1; 3-4; 5-8
Čadca 2; 9-16; 9-16
Istebné 5-8; 5-8; 9-16

Sučany 9-16; 9-16; 

Vrútky 3-4; 5-8; 9-16               

 

Výsledky 4. Turnaj Čadca 26.02.2023:

Sučany a Istebné sa nezúčastnili 

Sučany  - Ružomberok     0:9

    Istebné  - Vrútky             0:9

    Čadca    - Vrútky             6:1

    Istebné  - Ružomberok     0:9

    Čadca - Sučany               9:0

    Čadca - Ružomberok        4:3

    Vrútky - Ružomberok       2:5

    Sučany - Vrútky               0:9

    Istebné - Čadca               0:9

 

Ružomberok 1; 5-8; 5-8
Čadca 2; 3-4; 5-8

Vrútky 3-4; 5-8; 9-16  

 

                                               

Tabuľka po 3. kole 

Názov Skóre Body Umiestnenie
Čadca 88:32 38 2.
Vrútky 59:51 34 3.
Ružomberok 90:33 41 1.
Istebné 45:67 28 4.
Sučany 4:103 15 5.